Energieadvisering

ENERGIE BEREKENEN OF METEN?

Het kan u niet ontgaan zijn dat de gasprijzen de laatste jaren gestaag zijn gestegen rijzen en door de toenemende schaarste van grondstoffen zal dit ook niet snel veranderen. Met een energieonderzoek van uw woning of bedrijfspand kunnen wij u adviseren met welke maatregelen u uw energiekosten in de hand kunt houden en hoe u fors kunt besparen.

Wilt u uw energiegebruik berekend hebben of wilt u feitelijk zien waar de warmte naar toegaat?

ENERGIECERTIFICAAT / ENERGIELABEL

Een energieonderzoek wordt uitgevoerd volgens de geldende normen zoals dat is beschreven in het europeese EnergieCertificaat (EPBD). Dit wordt ook wel het Energie Prestatie Advies (EPA) of energielabel genoemd. Daarin wordt de status van uw energiecapaciteit en -verbruik vermeld en worden (bouw-)technische adviezen verstrekt om tot energiebesparende verbeteringen te komen. Dit Energiecertificaat (energielabel) van uw woonhuis heeft u nodig als u uw huis of kantoor gaat verkopen. Vanaf 01-01-2008 moet een Energiecertificaat EPBD worden geleverd bij woningoverdracht en/of -mutatie, nieuwbouw, ingrijpende renovatie en bij periodieke keuring van ketels en installaties. Vanaf 01-01-2009 moeten ook kantoorgebouwen een energieprestatiecertificaat krijgen.

Voor zowel het EPA-W (woningen) als het EPA-U (utiliteit) advies kunt u bij ons terecht.

VISUALISEREN VAN WARMTE STROMEN

In combinatie met het energieonderzoek of als los alternatief kunnen we de energiestromen uit gebouwen door middel van thermografie ook zichtbaar maken. Dit kan gewenst zijn als u een te hoge energierekening heeft ondanks een nieuw huis of u heeft tochtklachten of last van vocht in uw woning. Als we meten staan diverse technieken ons ter beschikking om de energiestromen in zichtelijk te maken.

We gebruiken hierbij o.a. Thermografie, Ultrasoon, Blowerdoor, Endoscopie, Rookgeneratoren.

Als u een nieuw of bestaand pand koopt wilt u feitelijk weten of er veel energie gebruikt zal worden of er kwalitatief goed gebouwd is. In feite: Wat krijgt u voor uw geld? Bij de opleveringen van panden worden we meer en meer ingeschakeld om de kwaliteit te controleren. Met de resultaten van ons onderzoek is deze actie snel terug verdiend.

LANDELIJKE DEKKING

De energieonderzoeken vinden plaats door heel Nederland en kunnen op verzoek worden uitgevoerd met bouwfysisch-, bouwkundig- en binnenklimaat onderzoek.

 

Meer weten? Als u meer informatie wenst over deze, of andere services en producten, neem dan contact met ons op.  

Minderenergie.com
Meer presteren met minder energie