Luchtdichtheid

Luchtdichtheid van woningen en gebouwen

De thermische schil van een woning of bedrijfsgebouw is dat gedeelte van de gevel wat aan de “buiten” grenst, ( het 'jasje' van een gebouw), dat ervoor zorgt dat het in de winter binnen lekker warm blijft en in de zomer lekker koel. Om energieverliezen te verminderen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de isolatie en luchtdichtheid van onze gebouwen. Cruciaal hierbij is dat de isolatie correct wordt aangebracht en kieren en gaten worden vermeden. Alleen dan kan voorkomen worden dat er comfort-, geluidsklachten en condensvorming (schimmel) en een hoog energieverbruik ontstaat. Zeker met de huidige lage temperatuursystemen zoals wand en vloerverwarming/koeling zal een geringe koude/warme luchtstroom al comfortklachten veroorzaken.

Omdat er in de bouw relatief veel fouten worden gemaakt wat kan leiden tot grote luchtlekkage, kunnen wij daarom niet voldoende benadrukken dat een blowerdoortest, waarbij gecontroleerd wordt of het gebouw voldoende luchtdicht is, bij grote verbouwingen en nieuwbouw nooit zou mogen ontbreken. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat bij de oplevering van een renovatie of nieuwbouwproject we geen enkele garantie hebben of het gebouw inderdaad zo energiezuinig is als op papier is berekend. De hoeveelheid lucht die volgens de bijbehorende EPC berekening maximaal door de thermische schil mag stromen blijkt in meer dan driekwart van de gevallen groter of zelfs veel groter te zijn dan is toegestaan (2013). 

Natuurlijk dient er combinatie met goede kierdichting altijd een goed ventilatiesysteem aanwezig te zijn waardoor er gecontroleerd  geventileerd kan worden. Met gecontroleerd bedoelen we een systeem waarmee we de aanvoer en afvoer van lucht kunnen regelen, met weglekkende warmte door kieren en gaten is dat onmogelijk. In het laatste geval bent u overgeleverd aan de buien van moedertje natuur.

Hoe werkt het

Het meten van de mate van luchtdichtheid van de thermische schil gebeurt met een druktest, ook wel luchtdichtheidsmeting, blowerdoortest of doorfantest genoemd, waarbij de woning of een gebouw op een beperkte luchtdruk wordt gezet. De maximaal toe te passen druk zal doorgaans rond 80 tot 120 Pascal liggen (ongeveer 8-12 kg/m2). Tijdens de test wordt er bij verschillende over- en onderdrukken gemeten hoeveel liters lucht er via onbedoelde kieren en gaten van de thermische schil van het gebouw ontsnappen.

Indien deze test tijdens het bouwproces uitgevoerd wordt (voordat binnen aftimmering is gerealiseerd) zijn eventuele onvolkomenheden nog door de aannemer  te verhelpen.Wij testen volgens de EN 18329 of de EN 2686

Twijfelt u als bewoner/eigenaar over de luchtdichtheid van uw woning? Laat dan altijd een blowerdoortest uitvoeren. Een luchtdichtheidsmetingen in combinatie met een thermografische visualisatie vormt de ideale combinatie. Zowel luchtlekkages als afwijkingen in de isolatie worden nauwkeurig in beeld gebracht. 

Minderenergie.com
Meer presteren met minder energie